ΕΝΑΕΡΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Χάρτες, μοντέλα, και επιθεώρηση με λύσεις drone.

Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας και ψηφιοποιήστε τα δεδομένα σας.img

Τοπογραφία

Τα drone συλλέγουν γρήγορα ακριβή δεδομένα με γεωγραφικά δεδομένα, ενώ το λογισμικό φωτογραμμετρίας επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα για την παροχή τυποποιημένων αποτελεσμάτων.

  
img

Πολεοδομία

Τα δεδομένα από τα drone δημιουργούν ακριβή μοντέλα 2D και 3D που ενσωματώνονται απρόσκοπτα με τα τοπικά συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, βοηθώντας τις ομάδες να απεικονίσουν τα αποτελέσματα.

  
img

Αρχιτεκτονική, Μηχανική και Κατασκευές

Οι έρευνες πεδίων που τροφοδοτούνται με drone παράγουν ακριβή δεδομένα που ενημερώνουν τα κατασκευαστικά έργα από το σχεδιασμό μέχρι την παράδοση.

  
img

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτρέπουν μεγάλης κλίμακας, λεπτομερείς έρευνες των φυσικών πόρων, παρέχοντας ακριβείς χάρτες και μοντέλα, καθώς και δεδομένα τηλεμετρίας.