ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Χάρτες, μοντέλα, και επιθεώρηση με λύσεις drone.

Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας και ψηφιοποιήστε τα δεδομένα σας.img

Σχεδιασμός Κατασκευών

Τα δεδομένα των drone μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ακριβών μοντέλων 2D και 3D σε εναέριες έρευνες για τον εξορθολογισμό του σχεδιασμού και την ενημέρωση του σχεδιασμού.

  
img

Διαχείριση Κατασκευών

Τα drone βοηθούν στη διαχείριση κάθε βήματος της διαδικασίας κατασκευής για την παρακολούθηση της προόδου, τη μείωση των κινδύνων και τη διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού.

  
img

Διαχείριση δικτύου ενέργειας

Τα drone παρέχουν λεπτομερή και ακριβή δεδομένα σε όλα τα μέρη του δικτύου, αυτοματοποιώντας την επιθεώρηση και επιτρέποντας έγκαιρες επισκευές μειώνοντας τον εκτός λειτουργίας χρόνο.

  
img

Διαχείριση παραγωγής ενέργειας

Τα drone παρέχουν κρίσιμα οπτικά και θερμικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των σταθμών παραγωγής ενέργειας, ώστε το προσωπικό να μπορεί να εντοπίζει τους κινδύνους και να τους αντιμετωπίζει γρήγορα χωρίς να τερματίζει τις λειτουργίες.

  
img

Ειδικές Εφαρμογές

Καθαρίστε γρήγορα καλώδια χρησιμοποιώντας drones εξοπλισμένα με εξειδικευμένα εργαλεία, διατηρώντας το προσωπικό ασφαλές στο έδαφος και αποφεύγοντας τις διακοπές λειτουργίας.