ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Επιθεωρήστε έξυπνα με τις λύσεις drone.

Διαχειριστείτε περιουσιακά στοιχεία με ελάχιστο χρόνο εκτός λειτουργίας.img

Διαχείριση Παραγωγής και Διυλιστηρίου

Οι επιθεωρήσεις ρουτίνας που γίνονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα χωρίς να σταματούν τις λειτουργίες ή να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού.

  
img

Διαχείριση ακεραιότητας αγωγού

Τα drones βοηθούν στην παρακολούθηση και τη διαχείριση μεγάλων αγωγών που διαδίδονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, εντοπίζοντας γρήγορα διαρροές ή ανωμαλίες.

  
img

Εξερεύνηση και Διαχείριση Κατασκευών

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη συλλέγουν δεδομένα γρήγορα και με ακρίβεια για τη διεξαγωγή ερευνών σε τοποθεσίες εξερεύνησης και την ενημέρωση των κατασκευαστικών έργων από το σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση.